Factoring

 

 

factoring

Factoring är en modern benämning och en allmänt känt formulering då man pratar om
fakturabelåning. Med factoring menas att ett företag belånar eller säljer sina fakturor vidare till ett så
kallat factoringföretag. Vissa företag väljer att sälja sina kundfakturor för att undvika hanterings- och
omkostnaderna av kundfakturorna.

Denna åtgärd att sälja fakturor vidare, kan klassas som en form av outsourcing, det vill säga man låter
ett annat företag sköta en eller flera processer i företaget så att man själv kan fokusera på företagets
kärnverksamhet istället, kan leda till förbättring av företagets likviditet temporärt. Företagets
likviditet har möjlighet att öka tillfälligt genom att företaget inte binder upp kapital i kundfodringar.
Genom att sälja kundfakturorna, genom factoring, minskar företagen även på kreditriskerna.


Factoringföretag är specialiserade på att driva in betalning för obetalda fakturor. Dessa företag
köper och belånar andra företags kundfakturor. Genom fakturaköp och fakturabelåning frigörs
företagens likviditet samt minimerar framtida kreditförluster. Många factoringföretag erbjuder även
ren fakturaservice vilket innebär att själva fakturan produceras, uppföljs samt inkluderar tjänster som
fakturapåminnelse, räntefakturering och inkasso.

Det är inte heller ovanligt att dessa företag erbjuder tjänster som inkluderar kreditupplysning.
Vissa företag tillhandahåller även tjänster som exportfactoring vilket betyder att företaget köper
utlänska kundfakturor. Med utlänska kundfodringar menas, fakturor utställda på utlänska företag i
främmande valuta, fakturor utställda på utlänska företag i inhemsk valuta eller fakturor utställda på
inhemska företag i främmande valuta.

Hur går man då till väga för att använda sig av factoring tjänster? Det finns ett relativt stort utbud
av factoringföretag på den svenska marknaden. Företagen erbjuder olika tjänster till varierande
pris. Därför kan det vara lönsamt att kolla upp utbudet ordentligt innan man väljer factoringföretag
som skall ta hand om ditt företags kundfakturor. Då valet av factoringföretaget är gjort tecknas
ett avtal mellan ditt företag och företaget som kommer att sköta kundfakturorna. Du väljer
själv vilka fakturor som skall säljas och skickar sedan original fakturorna till factoringföretaget
manuellt eller elektroniskt. Factoringföretaget genomför sedan en kredit- och leveranskontroll av
fakturamottagaren och varorna samt tjänsterna. Överenskommen ersättning för fakturorna betalas
sedan in på ditt företagskonto eller plusgiro, oftast redan samma dag. Factoringföretaget fakturerar
sedan din kund och bevakar betalningen.

Priset för factoring varierar från företag till företag men oftast debiteras man procentuellt av
fakturornas belopp. Factoringföretagen tar ut en avgift för varje fakturaköp som görs och variera
någonstans mellan 2-6 procent av fakturans värde.