Fakturabelåning

faktura pengar euro

Fakturabelåning är ett enkelt sätt för företag att omvandla sina kundfakturor likvida medel. Tjänsten fakturabelåning innebär att ditt företag överlåter hela hanteringen av kundreskontra till ett factoringföretag. Fakturabelåning är en bekväm helhetslösning, där ditt företag slipper administration av kundfakturor och därmed frigör tid. Factoringbolaget sköter hela faktureringsprocessen genom att bevaka fakturorna, registrera inbetalningar, skicka påminnelser och hantera dröjsmålsräntor samt inkasso etc.


Fakturabelåning är också ett bra sätt att få en snabb och enkel företagskredit genom att frigöra kapital genom fakturabelåningen. Andra fördelar med fakturabelåning är snabbare kundbetalningar och förminskad risk för kundförluster.

På en belånad faktura står det oftast en överlåtningstext som informerar om att ett factoringbolag har tagit över fakturan och denna överlåtning brukar oftast påverka viljan att betala i tid, utan att förstöra kundrelationen. Som oftast krävs inga kompletterande säkerheter för fakturabelåning, såsom pantbrev, företagshypotek eller motsvarande, vilket ofta krävs vid vanliga bankkrediter.

Factoringbolagen betalar ut, i allmänhet redan samma dag 70-90 procent av fakturasumman i kredit in på ditt företagskonto. Resterande del av fakturabeloppet får du när din kund betalar.