Sälja Fakturor

Öka ditt rörliga kapital genom att sälja fakturor

Factoring har blivit ett allt populärare sätt för små och medelstora företag att snabbt få in rörligt kapital.

Genom att sälja en eller flera fakturor till ett factoringbolag får du tillgång till likvida medel redan inom någon dag. Du slipper alltså invänta den 30-90 dagars betalningstid som är vanlig inom företagsbranschen.

Obetalda fakturor kan stjälpa ditt företag

Nystartsföretag och företag med relativt låg omsättning lider ofta brist på rörligt kapital. Nästan allt kapital är låst i de fakturor du har skickat ut till dina kunder och där betalningstiden kan ligga på flera månader. Med andra ord kan det ta oerhört lång tid innan du får betalt för dina tjänster.

Samtidigt har du säkert också behov av att betala dina egna fakturor som uppkommer vid driften av företaget. Med alltför lite rörligt kapital kan det bli svårt för dig att betala dessa och du riskerar att hamna i en skuldfälla.

Detta är särskilt allvarligt för enskilda näringsidkare som kan få problem med sin privatekonomi om den enskilda firman går dåligt.

Sälj din faktura för att öka kontantflödet

Lösningen på problemet är att sälja dina fakturor. Du får då mot en liten avgift ut betalningen för dina fakturor nästan direkt. De flesta factoringbolag betalar ut dina pengar efter bara en arbetsdag så att du snabbt ökar dina likvida medel och kan betala av dina egna fakturor.

Fördelarna med att sälja fakturor är flera:

  • Du får in betalning för dina tjänster mycket snabbare
  • Du undviker att bli skuldsatt på grund av brist på kapital
  • Du sparar rejält med tid genom att slippa jaga obetalda fakturor
  • Ökad likviditet gör att du kan investera mer kapital och expandera snabbare

Det råder också mycket stor konkurrens bland factoringbolag och bara i Sverige finns det hundratals att välja mellan. Tack vare detta har också avgifter och regler blivit alltmer konkurrensvänliga och du kan räkna med att få behålla större delen av fakturabeloppet.

Att sälja din faktura kan alltså vara en vinstfylld affär eftersom du snabbt får in kapital att investera med. Ditt företag kan då växa mycket snabbare vilket i sin tur leder till fler och större intäkter för dig.

Rätt använt kan alltså fakturaförsäljning skapa en positiv cirkel där du faktiskt tjänar på att sälja dina fakturor.

Sälja fakturor som företag

Om du driver ett litet eller medelstort företag har du tur. Det är nämligen dessa typer av företag som de flesta factoringbolag vill ha som kunder. Du kan därför räkna med att få riktigt bra villkor när du ska sälja din faktura.

Förutsatt att ditt företag har inte saknar kreditvärdighet kan du välja mellan fakturaförsäljning och factoring utan regress. Dessa former av factoring är de som har bäst villkor för säljaren – det vill säga ditt företag.

Fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning innebär att du säljer dina fakturor till ett factoringbolag. Det är är sedan bolaget som har ansvar för att driva in pengarna och därmed sköter det också kontakten med kunden. Du kan på så vis spara in mycket tid som annars skulle ha lagts på att kontakta kunder.

När du säljer dina fakturor får du ut större delen av fakturabeloppet men riskerar att behöva betala tillbaka detta om kunden inte betalar sin räkning till factoringbolaget. Risken för utebliven betalning ligger alltså kvar hos ditt företag.

Fördelen med fakturaförsäljning är att avgifterna för ditt företag blir låga eftersom risken för factoringbolaget är så gott som obefintlig.

Factoring utan regress

Ett populärt alternativ till vanlig fakturaförsäljning är factoring utan regress. Även här säljer du din faktura till ett factoringbolag, med skillnaden att bolaget tar över alla risker associerade med fakturan.

Skulle kunden inte betala sin faktura är det factoringbolaget som får kontakta ett inkassobolag och driva in skulden. Ditt företag kan aldrig krävas på pengar efter att fakturaförsäljningen är avklarad.

Eftersom riskerna för factoringbolaget blir mycket större ökar också avgifterna. Samtidigt slipper du själv att riskera oförutsedda återbetalningar så det kan mycket väl löna sig ändå.

Sälja fakturor som individ

Om du driver en enskild firma har du precis samma möjlighet som större företag när det gäller att sälja fakturor. Det ställs nämligen inga krav på att du måste driva ett aktiebolag eller ha en viss omsättning.

Den största skillnaden mellan att sälja fakturor som företag och som enskild individ är att risken för factoringbolaget blir större ju mindre kapital du har. En enskild firma bedöms därför ofta som mindre kreditvärdig än ett litet eller medelstort företag.

På grund av den minskade kreditvärdigheten får du också mindre valmöjligheter när du ska sälja dina fakturor. Det är oftast bara traditionell fakturaförsäljning som är möjlig om du inte sedan tidigare har ett långt samarbete med ditt valda factoringbolag.

Det innebär att du får räkna med att bli återbetalningsskyldig om din kund inte betalar sin faktura till factoringbolaget. Du kan därmed också bli den som är ansvarig för att kontakta inkassobolag vid obetalda fakturor. Räkna därför med att lägga ner mer tid på dina fakturor än större företag som säljer sina fakturor.